Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 11 : 367

Bai 14 Bao ve tai nguyen thien nhien-bao-ve-tai-nguyen-thien-nhien-11070817.html

 21/04/2015, 10:16
Đọc thông tin sau :-Tài nguyên thiên nhiên (mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, động thực vật quý hiếm,.) do thiên nhiên ban tặng, có ích cho cuộc sống con người.Đọc các thông tin sau :-Con người khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất, phát triển kinh tế (khai thác dầu mỏ, than đá để phục vụ công nghiệp và đời sống con người ; dùng sức nước để chạy máy phát điện; sử dụng ánh nắng mặt trời để cung cấp năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt..)-Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị cạn kiệt(mỏ quặng, dầu mỏ, nước ngầm,.); rừng nguyên sinh bị tàn phá. Con người đang đứng trước nguy cơ thiếu nước, thiếu năng lượng, không khí bị ô nhiễm,..-Thế giới đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm và hợp lí, bảo vệ nguồn nước, không khí,.)Thảo luận nhóm các yêu cầu sau:1. Nêu một số ví d? v? vi?c con ngu?i s? d?ng tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống?2. Hiện nay có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị cạn kiệt. Theo em là do đâu?3. Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?1. Con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống: nước uống, nước sinh hoạt, sản xuất; đất để trồng cây; xăng dầu cho xe máy,.2. Hiện nay một số nguồn tài nguyên dần bị cạn kiệt là do con người khai thác, sử dụng chưa hợp lí, giữ gìn, bảo vệ chưa tốt 3. Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:Sử dụng tiết kiệm ,hợp lí, bảo vệ nguồn nước ,không khí..* Nếu không có biện pháp kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ gì cho con người?Ghi nhớ:Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.BÀI TẬP 1: Theo em , những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên? a) Ñaát troàngb) Röøngc) Ñaát ven bieånd) Caùtñ) Moû thane) Moû daàug) Gioù h) Ánh sáng mặt trời i) Vườn cà phêk) Nhà máy xi măngl) Hồ nước tự nhiênm) Thác nướcn) Túi nước ngầm Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây?a)Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt.b)Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng sẽ không còn.c)Bảo vệ tài nguyên thiên nhiênlà bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em.XXX

Danh sách file (1 files)