Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 372

Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh-thanh-pho-ho-chi-minh-11985940.html

 17/03/2017, 20:01
Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017Địa líThành phố Hồ Chí Minh Chỉ trên bản đồ vị trí thành phố Hồ Chí Minh và cho biêt thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí nào củanước ta ?Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam nước ta, cách Hà Nội khoảng 1730 km.Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017Địa líThành phố Hồ Chí MinhThứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017Địa líThành phố Hồ Chí MinhSo sánh diện tích và dân số của Thành phố Hồ Chí Minh với một số thành phố khác.1234515432THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾCông nghiệp cơ khíTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾKhách sạn CaravelleTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌCBến Nhà RồngTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNUỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí MinhTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚNGHI NHỚ Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn.Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu.

Danh sách file (1 files)