Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 11 : 367
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018Môn : Toán - Lớp 4(Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. .................Lớp: 4...... Trường Tiểu học ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018Môn: Toán - Lớp 4(Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: ………………………….………………................... Lớp: 4A Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. ....... ..... Lớp: 5D Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Toán - Lớp 5 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. .......................................Lớp: 5C Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. .............................Lớp : 5B Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Toán - Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. .................Lớp:4C Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhĐiểmLời nhận xét ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Toán - Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh:………………………….………………. .................Lớp:4........ Trường Tiểu học ……………………………………………………..ĐiểmLời nhận xét của giáo ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Tiếng Việt - Lớp 5 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:………………………….……...................Lớp: 5D Trường Tiểu học Sơn Tiến, ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Tiếng Việt - Lớp 4 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài:35 phút) Họ và tên học sinh:……………………….....….……...................Lớp: 4C Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018Môn: Tiếng Việt - Lớp 4 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh: ………………………….……....................................Lớp: 4A Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018Môn : Tiếng Việt - Lớp 5 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:………………………….……...................................................................Lớp: 5C ...
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018Môn : Tiếng Việt - Lớp 5 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:………………………….…….......................................Lớp: 5B Trường Tiểu học Sơn Tiến, huyện ...
Tài nguyên